Konkurs NASZA JURA / wejście

05.06.2009

Dnia 4 czerwca 2009 o godz. 12.15 w Galerii ARCHE odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród I Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. NASZA JURA. Na wystawę przybyły dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami a wystawę otworzyli Krystyna i Sławomir Szwajkowscy. Gościem galerii byli również: wójt Gminy Olsztyn Pan Tomasz Kucharski i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Mariola Matysek.
O nagrodach przyznanych w konkursie można przeczytać w protokole zamieszczonym poniżej.
Krystyna i Sławomir Szwajkowscy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli finansowo konkurs, ponieważ dzięki nim zostały zakupione wartościowe nagrody dla dzieci-materiały do twórczości plastycznej.
Dziękujemy: Panu Tomaszowi Kucharskiemu-wójtowi Gminy Olsztyn; Panu Janowi Hanko-właścicielowi Firmy Hajan; Panu Zenonowi Ziętalowi-właścicielowi P.H.U. Plastyk; Panu Markowi Lorentzowi za oprawę nagrodzonych prac, Państwu Elżbiecie i Markowi Gajerom, Państwu Annie Kowolik i Michałowi Pyrkoszowi, jurorom: Pani Annie Dubieneckiej i Panu Łukaszowi Kasperczykowi- także za piękne projekty dyplomów.

Krystyna i Sławomir Szwajkowscy
 
P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia Jury
I KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
P.T. NASZA JURA
Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego

 

Dnia 20.05.2009 w Galerii ARCHE w Olsztynie jury w składzie :

dr hab. Krystyna Szwajkowska - artysta plastyk, przewodnicząca jury;
mgr Łukasz Kasperczyk – artysta plastyk;
mgr Sławomir Szwajkowski – właściciel galerii

dokonało przeglądu nadesłanych na konkurs prac oraz przyznało nagrody
i wyróżnienia. Na konkurs wpłynęło 167 prac z 20 szkół i ośrodków kultury.
W konkursie wzięły udział następujące placówki:

Miejsko Gminny – Gminny Ośrodek Kultury, Żarki
Szkoła Podstawowa Nr 37, Częstochowa
Zespół Szkół, Kusięta
Szkoła Podstawowa Nr 8, Częstochowa
Szkoła Podstawowa Nr 51, Częstochowa
Szkoła Podstawowa Nr 47, Częstochowa
Gimnazjum Nr 21, Częstochowa
Szkoła Podstawowa Nr 33, Częstochowa
Zespół Szkół, Zrębice
Szkoła Podstawowa Nr 1, Częstochowa
Szkoła Podstawowa Nr 25, Częstochowa
Szkoła Podstawowa Nr 50, Częstochowa
Szkoła Podstawowa Nr 52, Częstochowa
Gimnazjum Nr 9, Częstochowa
Zespół Szkół Nr 3, Częstochowa
Gimnazjum Nr 11, Częstochowa
Gimnazjum Nr 18, Częstochowa
Gimnazjum Nr 24, Częstochowa
Zespół Szkół Nr 2, Częstochowa
Szkoła Podstawowa, Turów

Jury nie oceniało prac, które nie spełniały warunków regulaminu konkursu:
ze względu na format, użytą technikę oraz wiek dzieci.
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I nagroda
ROKSANA MAZUR, kl. V a, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Księżycowa, Częstochowa

II nagroda
SZYMON SZECÓWKA, kl. II Gimnazjum w Kusiętach

III nagroda
JUSTYNA ROSIKOŃ, lat 10, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach

Ze względu na wysoki poziom i dużą różnorodność nadesłanych prac, jury postanowiło
przyznać także cztery równorzędne wyróżnienia, które otrzymują:

- Klaudia Bajdur, kl. II, Gimnazjum Nr 11 w Częstochowie
- Monika Mazur, kl. I, Gimnazjum w Kusiętach
- Dawid Gozdek, kl. VI, Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Nr 2 w Częstochowie
- Dominika Kawecka, kl. V b, Szkoła Podstawowa Nr 33 w Częstochowie

Jury postanowiło wyróżnić Szkołę Podstawową Nr 1 ul. Księżycowa w Częstochowie
za liczny udział dzieci w konkursie (42 dzieci) oraz za wysoki poziom nadesłanych prac.

Na wystawie pokonkursowej będą eksponowane wszystkie prace nadesłane na konkurs.
Jury dziękuje wszystkim dzieciom za udział w konkursie gratuluje nagrodzonym oraz uczestnikom konkursu.

Na tym protokół zakończono i podpisano

dr hab. Krystyna Szwajkowska

mgr Łukasz Kasperczyk

mgr Sławomir Szwajkowski