Wyniki III Konkursu Plastycznego pt. Nasza Jura 2011/wejście

7.06.2011


ZAPROSZENIE


Galeria Sztuki Arche ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy i wręczenie nagród

III KONKURSU PLASTYCZNEGO dla DZIECI I MŁODZIEŻY
NASZA JURA 2011 / ZWIERZĘTA JURY

Uroczystość odbędzie się dnia 10 czerwca 2011 o godz. 11.00
w Galerii Sztuki ARCHE w Olsztynie, ul. Narcyzowa 11.Organizatorzy konkursu

Krystyna i Sławomir Szwajkowscy
PONIŻEJ PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

Olsztyn, 31.05.2011

 


Protokół
z posiedzenia jury
III KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
P.T. NASZA JURA, ZWIERZĘTA JURY
Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego

Dnia 31 maja 2011 w Galerii ARCHE w Olsztynie jury w składzie:
dr hab. Krystyna Szwajkowska - artysta plastyk, przewodnicząca jury;
mgr Monika Machnik – artysta plastyk;
mgr Elżbieta Chodorowska – artysta plastyk;
mgr Sławomir Szwajkowski – właściciel galerii
dokonało przeglądu nadesłanych na konkurs prac oraz przyznało nagrody i wyróżnienia.

I Nagroda                                                     
Paula Orlikowska kl. V                                 
Szkoła Podstawowa w Kusiętach                   

II Nagroda Kinga Mesjasz kl. V Szkoła Podstawowa Nr 48 w Częstochowie

III Nagroda
Karolina Wrona kl. VI
Szkoła Podstawowa Nr 31 w Częstochowie


Wyróżnienia
1.Kamila Stępień kl. V
Szkoła Podstawowa w Zrębicach

2.Katarzyna Pluta kl. IV
Szkoła Podstawowa w Turowie

3.Anna Mesjasz kl. III
Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie

Jury podkreśla wysoki poziom i dużą różnorodność nadesłanych prac.
Jury dziękuje wszystkim dzieciom za udział w konkursie, nauczycielom za przygotowanie dzieci; gratuluje wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym.
Protokół zakończono i podpisano:

dr hab. Krystyna Szwajkowska

mgr Monika Machnik

mgr Elżbieta Chodorowska
,
mgr Sławomir Szwajkowski


 

III KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


PT. NASZA JURA 2011

Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego.

Organizatorem Konkursu jest Galeria Sztuki Arche mieszcząca się w Olsztynie .
Celem konkursu jest propagowanie piękna krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz
rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży historią i kulturą naszego regionu.
Organizatorzy pragną drogą konkursu zaprezentować uzdolnioną plastycznie młodzież i zachęcić ją do dalszego rozwijania umiejętności plastycznych.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz gimnazjów.
REGULAMIN KONKURSU
1. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi:
ZWIERZĘTA JURY
/temat należy rozumieć szeroko, dzieci mogą tworzyć prace przedstawiające zarówno
zwierzęta prehistoryczne- np. amonity, trylobity, ślimaki, gady i inne oraz te
żyjące współcześnie/
2. Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach , format prac minimum A3.
3. Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie. Należy wpisać: imię i nazwisko, klasę i wiek autora oraz nazwę szkoły.
( Przykład : Ania Nowak, kl.IVa, lat 11, Szkoła Podstawowa Nr ? w XXX)
4. Pierwszej selekcji prac na konkurs dokonuje nauczyciel. Prace ze szkoły należy
przesyłać w jednej paczce wraz z listą uczestników i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego. Prosimy również o podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail.
5. Prace należy przesyłać na adres: ARCHE – Galeria Sztuki, ul. Narcyzowa 11,
42-256 Olsztyn k. Częstochowy do dnia 20 maja 2011 lub dostarczyć osobiście po wcześniejszym umówieniu się na telefon 604 992 184.
6. Przeglądu prac i wyboru prac nagrodzonych dokona profesjonalne jury pod
przewodnictwem artysty plastyka dr hab. Krystyny Szwajkowskiej.
7. Informacja o wynikach konkursu będzie podana do wiadomości na stronie
www.galeria-arche-art.pl w dziale aktualności.
8. Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się na początku czerwca 2011 w Galerii Arche. O terminie i godzinie otwarcia, szkoły zostaną powiadomione odrębnie.
9. Nagrody
I nagroda – materiały plastyczne o wartości 250 zł oraz niespodzianka od Galerii Arche.
II nagroda – materiały plastyczne o wartości 150 zł.
III nagroda – materiały plastyczne o wartości100 zł.
Ponadto każda szkoła otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
10. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szkoły przysyłają prace uczniów na własny
koszt.
11. Nagrodzone prace przechodzą na własność Galerii Arche.
12. Zapytania w sprawie konkursu można kierować do Krystyny Szwajkowskiej,
tel. 604 992 184, 034 328 63 15, e-mail: szwajkowska@tlen.pl


Krystyna i Sławomir Szwajkowscy