aparat usg

Aparaty USG we współczesnej medycynie

Przenośny aparat ultrasonograficzny to urządzenie, które można łatwo przenosić z miejsca na miejsce. Sprzęt ultradźwiękowy jest systemem obrazowania, który zapewnia wizualne obrazy narządów wewnętrznych i innych części ciała. Urządzenia ultradźwiękowe są używane przez lekarzy, radiologów i techników w szpitalach do przeprowadzania badań i diagnozowania chorób.

Wiele przenośnych aparatów ultradźwiękowych jest używanych w domu przez ludzi do badań przesiewowych w kierunku schorzeń takich jak guzy lub kamienie nerkowe.

Zastosowania aparatów USG

Przenośność aparatów ultradźwiękowych pozwala na więcej zastosowań niż w przypadku innych rodzajów urządzeń obrazowania medycznego, takich jak tomografy komputerowe czy aparaty rentgenowskie. Przenośny sprzęt ultrasonograficzny jest używany w wielu różnych placówkach medycznych, w tym:

szpitale,

karetki pogotowia,

praktyki prywatne,

domy opieki

Istnieją różne rodzaje przenośnego sprzętu ultrasonograficznego do różnych zastosowań, takich jak: ultrasonografia jamy brzusznej, ultrasonografia płodu, ultrasonografia piersi i ultrasonografia serca. Czas potrzebny na wykonanie badania ultrasonograficznego waha się od 15 minut do godziny w zależności od tego, co lekarz chce zobaczyć. Technologia ultrasonograficzna istnieje od lat 50-tych, ale stała się powszechnie dostępna w latach 90-tych dzięki nowym osiągnięciom technologicznym, takim jak chipy komputerowe, które umożliwiają uzyskanie obrazów o wysokiej rozdzielczości przy bardzo niewielkim narażeniu na promieniowanie w porównaniu ze starszymi modelami. Jest to doskonałe narzędzie diagnostyczne, szczególnie dla kobiet w ciąży.

Co to jest tak właściwie przenośny aparat ultrasonograficzny?

Przenośny sprzęt ultrasonograficzny składa się z systemu ultrasonograficznego połączonego z baterią zasilającą system i umożliwiającą jego mobilność. Najpopularniejszą formą przenośnego sprzętu ultrasonograficznego są systemy w formie plecaków, które radiolog może nosić w trakcie spaceru po szpitalu lub oddziale ratunkowym. Istnieją jednak również modele noszone w ręku i na wózku, przeznaczone do konkretnych zastosowań, takich jak badania w punktach opieki medycznej i obrazowanie urazów. Zaawansowane systemy ultradźwiękowe mogą być również wykorzystywane do procedur, takich jak biopsje igłowe próbek tkanek głęboko w jamach ciała i żyłach, a także drenaż zbiorów płynów w jamach ciała.

Klasyfikacja przenośnych systemów ultrasonograficznych

Systemy przenośne można sklasyfikować na podstawie następujących kryteriów: typ źródła zasilania, liczba interfejsów przetwornika oraz typ ramy.

Author: admin