Ważniejsze wystawy i nagrody:

Polski-English-Francais         

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Za swoją twórczość otrzymała nagrody i wyróżnienia:

1993 – I nagroda w dziedzinie grafiki na IV Ogólnopolskim Biennale Sztuki „Ecce Homo”, w Katowicach.
2001- wyróżnienie honorowe na Ogólnopolskim Konkursie
Graficznym Triennale Tczewskie;
2002 - Nagroda Dyrektora Departamentu Wychowania
i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej na VI Biennale Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego „Ars 2002” w Rzeszowie;
2004 – I nagroda na VII Biennale Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego „ARS 2004”,
w Warszawie.
2005 - otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

Ważniejsze wystawy indywidualne:

1990 – Galeria Biblioteki Center Ost, Odense , Dania
1993 - Galeria Klubu Lura, Chicago , USA
1997 - Centrum Graficzne Fransa Masereel’a , Kasterlee , Belgia
1998 - Galeria Gerdan , Lwów , Ukraina
1997 – Miejska Galeria Sztuki , Częstochowa
2000 - Galeria Sztuki Ezoterycznej, Częstochowa
2002 - Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
2003 - Galeria „Wejściówka”, Redakcja Gazety Wyborczej, Częstochowa
2005 - Galeria „Babie Lato” , Częstochowa
2006 – Galeria Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa
2007 – Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
2007 – Centrum Kultury i Sztuki, Kalisz


Krystyna Szwajkowska brała udział w wielu konkursach i wystawach zbiorowych w Polsce , Belgii, Japonii, Niemczech, Norwegii, Austrii, na Tajwanie. Prace artystki znajdują się między innymi w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w Centrum Graficznym Fransa Masereel'a w Kasterlee (Belgia) oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą..

English

Some more important individual exhibitions:

1990 – Center Ost Library Gallery, Odense, Denmark
1993 – Laura Club Gallery, Chicago, USA
1997 – Frans Masereel’s Graphical Centre, Kasterlee, Belgium
1998 – Gerdan Gallery, Lvov, Ukraine
1997 – City Art Gallery, Czestochowa, Poland
2000 – Esoteric Art Gallery, Czestochowa, Poland
2002 – City Art Gallery, Czestochowa, Poland
2003 – "Wejściówka" Gallery, the Editorial Section of the Gazeta Wyborcza daily, Czestochowa, Poland
2005 - „Babie Lato” Gallery, Czestochowa, Poland
2006 – Polish Army Museum Gallery, Warsaw, Poland
2007 – City Art Gallery, Czestochowa, Poland
2007 – Culture and Arts Centre, Kalisz, Poland

Krystyna Szwajkowska took part in numerous competitions and collective exhibitions held in Poland, Belgium, Japan, Germany, Norway, Austria, and Taiwan. Since 2002 she has been attending the International Polish Army Fine Art Plain-Air Workshops; the All-Poland Fine Art Plain-Air Workshop "Jurajska Jesień" organized by the Czestochowa Division of the Polish Visual Artist Association; she has repeatedly visited Frans Masereel’s Graphical Centre in Kasterlee, Belgium, as a visiting artist; she participated in the work of the Jury of the Polish Army Fine Art Work Biennale, as Chairman of the Jury. The works of the artist are held, among others, in the collections of the Majdanek National Museum in Lublin, in the Museum of the Polish Army in Warsaw, and in private collections both in Poland and abroad.


Krystyna Szwajkowska
11 Narcyzowa Street , 42 – 256 Olsztyn near Czestochowa , tel. 034 3286315, 0604 992 184
szwajkowska@tlen.pl

Francais


Expositions individuelles d’une plus grande importance :
1990 – Galerie de Bibliothèque Center Ost, Odense, Danemark
1993 – Galerie de Club Lura, Chicago, États Unis
1997 – Centre Graphique Fransa Masereel, Kasterlee, Belgique
1998 – Galerie Gerdan, Lwów, Ukraine
1997 – Galerie Municipale d’Art, Częstochowa
2000 – Galerie d’Art Ésotérique, Częstochowa
2002 - Galerie Municipale d’Art, Częstochowa
2003 – Galerie « Wejściówka », Rédaction de Gazeta Wyborcza, Częstochowa
2005 – Galerie „Babie Lato”, Częstochowa
2006 – Galerie de Musée de l’Armée Polonaise, Varsovie
2007 - Galerie Municipale d’Art, Częstochowa
2007 – Centre de la Culture et de l’Art, Kalisz

Krystyna Szwajkowska a participé aux plusieurs concours et aux plus de cent expositions collectives en Pologne, en Belgique, au Japan, en Allemagne, en Norvège, en Autriche, au Taïvan. Dès l’année 2002, elle participe aux Pleins Airs Intrenationaux Plastiques de l’Armée Polonaise, au Plein Air National Plastique « Jurajska Jesień » organisé par Association des Artistes Plasticiens, arrondissement de Częstochowa ; elle séjournait, à plusieurs reprises, comme « visiting artist » au Centre Graphique de Frans Masereel à Kasterlee en Belgique; elle a participé aux délibérations du jury de la Biennale de la Création Plastique de l’Armée Polonaise en tant que le président du jury.
Les oeuvres de cette artiste se trouvent entre autres dans les collections du Musée National à Majdanek à Lublin, au Musée de l’Armée Polonaise de Varsovie et dans les collections privées en Pologne et à l’étranger.

Krystyna Szwajkowska
szwajkowska@tlen.pl