Uroczystość wręczenia nagród w IV Konkursie Nasza Jura / wejście

14.06.2013

Uroczystość otwarcia wystawy i wręczenia nagród IV KONKURSU PLASTYCZNEGO dla DZIECI I MŁODZIEŻY
NASZA JURA 2013 / HISTORIA JURY odbyła się dnia 13 czerwca 2013 o godz.13.00
w Galerii Sztuki ARCHE w Olsztynie.Laureaci konkursu przybyli wraz z nauczycielami. Na uroczystości obecny był wójt Gminy Olsztyn Pan Tomasz Kucharski, który wspólnie z Krystyną Szwajkowską wręczył dzieciom nagrody. Zobacz fototelację z wręczenia nagród.

dodatkowe informacje również na stronie http://www.olsztyn-jurajski.pl/aktualnosci/1171