V Konkurs NASZA JURA, regulamin/wejście

19.05.2014

Szanowni Państwo,

Galeria Sztuki Arche ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży p.t. NASZA JURA.
Zachęcam młodzież do uczestnictwa w tegorocznej edycji konkursu.
Poniżej regulamin.

Serdecznie pozdrawiam
Krystyna Szwajkowska


V KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PT. NASZA JURA 2014

Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn Tomasza Kucharskiego.

Organizatorem Konkursu jest Galeria Sztuki Arche mieszcząca się w Olsztynie .
Celem konkursu jest propagowanie piękna krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz
rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży historią i kulturą naszego regionu.
Organizatorzy pragną drogą konkursu zaprezentować uzdolnioną plastycznie młodzież
i zachęcić ją do dalszego rozwijania umiejętności plastycznych.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz gimnazjów.
REGULAMIN KONKURSU
1. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi:
WAKACJE NA JURZE / /organizatorzy proponują, aby dzieci przedstawiły w
pracach plastycznych ciekawe miejsca na Jurze, gdzie można uprawiać sport,
wypoczywać, wyjeżdżać na wycieczki itp./

2. Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach na papierze, format prac minimum A3.
3. Każda praca powinna być podpisana czytelnie na odwrocie. Należy wpisać: imię i nazwisko, klasę i wiek autora oraz nazwę szkoły.
( Przykład : Ania Nowak, kl.IVa, lat 11, Szkoła Podstawowa Nr ? w XXX)
4. Pierwszej selekcji prac na konkurs dokonuje nauczyciel. Prace ze szkoły należy
przesyłać w jednej paczce wraz z listą uczestników i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego. Prosimy również o podanie telefonu kontaktowego nauczyciela lub adresu e-mail./ konieczne do zawiadomienia o wynikach konkursu/
5. Prace należy przesyłać na adres: ARCHE – Galeria Sztuki, ul. Narcyzowa 11,
42-256 Olsztyn k. Częstochowy do dnia 28 maja 2014 lub dostarczyć osobiście po wcześniejszym umówieniu się na telefon 604 992 184.
6. Przeglądu prac i wyboru prac nagrodzonych dokona profesjonalne jury pod
przewodnictwem artysty plastyka dr hab. Krystyny Szwajkowskiej.
7. Informacja o wynikach konkursu będzie podana do wiadomości na stronie
www.galeria-arche-art.pl w dziale aktualności, jak również szkoły zostaną zawiadomione przez organizatorów.
8. Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w czerwcu 2014 w Galerii Arche. O terminie i godzinie otwarcia, szkoły zostaną powiadomione odrębnie.
9. Nagrody
I nagroda – materiały plastyczne o wartości 200 zł oraz niespodzianka od Galerii Arche.
II nagroda – materiały plastyczne o wartości 150 zł.
III nagroda – materiały plastyczne o wartości100 zł.
Ponadto każda szkoła otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
10. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szkoły przysyłają prace uczniów na własny
koszt.
11. Nagrodzone prace przechodzą na własność Galerii Arche.
12. Zapytania w sprawie konkursu można kierować do Krystyny Szwajkowskiej,
tel. 604 992 184, 034 328 63 15, e-mail: szwajkowska@tlen.plKrystyna Szwajkowska