Nota biograficzna-english-francais / wejście/enter

 

Krystyna Szwajkowska ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza), kierunek: wychowanie plastyczne. Dyplom z grafiki artystycznej zrealizowała w 1982 r. pod kierunkiem prof. Ryszarda Osadczego.
W 1996 r. otrzymała stypendium naukowe rządu Belgii i odbyła półroczne studia
w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii, pogłębiając wiedzę z zakresu litografii w pracowni prof. Ingrid Ledent.
Jest doktorem habilitowanym sztuk plastycznych w zakresie grafiki, pracuje na stanowisku profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w Pracowni Litografii.
W roku 2007 ukazała się jej autorska książka p.t.: Litografia-tradycja i współczesność.
W latach 1999 – 2005 była prodziekanem Wydziału Wychowania Artystycznego, a w latach 2005 – 2008 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Plastyki AJD.
Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych
w kraju i za granicą; bierze udział w warsztatach graficznych i plenerach plastycznych.
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Za swoją twórczość otrzymała nagrody:
1993 – I nagroda w dziedzinie grafiki na IV Ogólnopolskim Biennale Sztuki „Ecce Homo”,
w Katowicach.
2001- wyróżnienie honorowe na Ogólnopolskim Konkursie Graficznym Triennale
Tczewskie;
2002 - Nagroda Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa
Obrony Narodowej na VI Biennale Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego
„Ars 2002” w Rzeszowie;
2004 – I nagroda na VII Biennale Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego „ARS 2004”,
w Warszawie.
2005 - otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

2011 - otrzymała Nagrodę Miasta Częstochowy w Dziedzinie Kultury za całokształt pracy twórczej i pedagogicznej.

English


  Krystyna Szwajkowska has graduated from the College of Pedagogy in Czestochowa (presently the Jan Długosz Academy) in the subject of Fine Art Education. She did her graduation work in artistic graphics in 1982 under the supervision of Prof. Ryszard Osadczy.
In 1996 she was awarded an academic scholarship by the Government of Belgium and did half-year studies at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp, where she broadened her knowledge of lithography at the studio of Prof. Ingrid Ledent.
She has a degree of Habilitated Doctor of Fine Arts in the special field of Graphics, and is employed at the Jan Długosz Academy in Czestochowa, the Department of Lithography, on the post of Professor.
In the years 1999 – 2005 she was a Deputy Dean of the Faculty of Fine Art Education, and in the years 2005 – 2008 she held the post of Director of the Institute of Fine Arts.
She presented her works at many individual and collective exhibitions, home and abroad; she takes part in graphical workshops and plastic art plain-air workshops.
She is a member of the Polish Visual Artist Association.

In recognition of her creative work, she was given the following awards:
1993 – The First Award in Graphics at the 4th All-Poland Arts Biennale „Ecce Homo”
in Katowice;
2001 – A honourable distinction at the Tczew Triennial All-Poland Graphical
Competition;
2002 - The Award of the Department of Defence Education and Promotion of the Ministry
of National Defence at the 6th Polish Army Fine Art Work Biennale
„Ars 2002” in Rzeszow.
2004 – The First Award at the 7th Polish Army Fine Art Work Biennale „ARS 2004”
in Warsaw.
2005 – she was awarded the Silver Cross of Merit.

Francais


 Krystyna Szwajkowska a fait ses études à l’École Supérieure de Pédagogie (d’Instituteurs) de Częstochowa (à présent: l’Académie de Jan Długosz), faculté : l’éducation plastique. En 1982, elle a réalisé son diplôme de graphique artistique sous la direction d’un professeur Ryszard Osadczy.
En 1996, elle a reçu une bourse d’études du gouvernement de la Belgique et elle a fait ses études durant une demi-année à l’Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers (Antwerpen) en approfondissant sa connaissance en matière de lithographie dans l’atelier de professeur Ingrid Ledent.
Elle est docteur habilité des arts plastiques en matière de graphique et elle occupe le poste de professeur à l’Académie de Jan Długosz de Częstochowa dans un Atelier de Lithographie.
Son livre d’auteur « Lithographie – tradition et contemporanéité » a paru en 2007.
Dans les années 1999-2005, elle a été vice-doyen de la Faculté de l’Éducation Artistique et dans les années 2005-2008, elle a exercé une fonction de directeur de l’Institut de la Plastique à l’Académie de Jan Długosz.
Ses oeuvres ont été présentées aux expositions individuelles et collectives dans son pays ainsi qu’à l’étranger ; elle participe aux ateliers graphiques et aux pleins airs plastiques.
Elle fait partie de l’Association des Artistes Plasticiens Polonais.

Pour sa création, elle a obtenu des prix :
1993 – Ier prix dans le domaine de la graphique à la IVème Biennale Nationale d ‘Art « Ecce Homo » à Katowice.
2001 – distinction honnorifique au Concours National Graphique Triennale de Tczew.
2002 – Prix du Directeur du Département d’Éducation et de Promotion de Défense du Ministère de la Défense Nationale à la VIème Biennale de Création Plastique de l’Armée Polonaise « Ars 2002 » à Rzeszów.
2004 - Ier prix à la VIIème Biennale de Création Plastique de l’Armée Polonaise « ARS 2004 » à Varsovie.
2005 – elle a obtenu la Croix d’Argent de Mérite.